Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en er is een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de plan-voorbereiding en de uitvoering.

Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via emailadres: regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij i.boender@sw-sl.nl.

Download het aanvraagformulier

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier Bewonersinitiatievenaanvraag bewonersinitiatieven Slotervaart Noord 2018 downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de Bewonersinitiatieven dan kunt u contact opnemen met Emel Can, e.can@sw-sl.nl. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur en vraag naar Emel Can.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2018 downloaden:  Toegekende bewonersinitiatieven De Buurtzaak 2018 

Vergaderdata regiegroep Slotervaart Noord 2019: 28 januari, 25 februari, 15 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november, 23 december. 

 

Advertenties